Kafe og overnatting

bu på Dalbakken

Dalbakken er ein gammal gard som ligg 200 m frå Helvete kro. Der er hovudhuset pussa opp samtidig som det gamle preget er ivaretatt. Huset er i to etasjar. I fyrste etasjen er det stove, kjøkken og toalett. I andre er det tre soverom med tilsaman 7 senger. Her er det også stort toalett med dusj, wc og vaskemaskin.

Prisen pr døgn er 1 500.- kr.

Ta kontakt med oss for meir informasjon.

Helvete også på facebook

På vår Facebook side finn du oppdatert informasjon om aktivitetar, arrangement og mykje meir. Besøk helvete på Facebook.