Om Helvete

Helvete naturpark finn du i Espedalen øvst i Gausdal kommune. Naturparken har eit allsidig tilbod. Her kan du besøke Nord-Europas største Jettegryter, familiepark, jaktsti for pil og boge, kafè og suvenirutsalg.

I sommarsesongen, frå midten av juni til og med haustferien, er det ope kvar dag.

    

STOR PARKERINGSPLASS. BUBILAR KAN GJERNE STÅ DER FLEIRE DAGAR - GRATIS.

Helvete også på facebook

På vår Facebook side finn du oppdatert informasjon om aktivitetar, arrangement og mykje meir. Besøk helvete på Facebook.