Jettegrytene

SOMMARTUREN TIL JETTEGRYTENE I HELVETE

Vi har lagt opp til ein liten rundtur som startar og endar ved kroa. Turen er rundt 1 km. Dei fleste bruker rundt ein time på turen.

Det er berre ca 500 m ned i Jettegrytene frå kroa. Dei fyrste 300 m av stien er flat. Nedstigninga derimot er bratt, men det er godt rekkverk. Stien er merka, og dei fleste går på eigenhand.

Inngang

Vaksne: kr. 90,- 

Barn: kr. 45,- (mellom 5 og 14 år)

Grupper får 1 gratisbillett pr. 10. deltakar

Guiding: kr. 400,-

Helvete også på facebook

På vår Facebook side finn du oppdatert informasjon om aktivitetar, arrangement og mykje meir. Besøk helvete på Facebook.