Naturparken

Pil og Boge

Bueskyting er eit spennande tilbod i Helvete Naturpark. Vi har både skytebane og jaktsti med 12 dyrefigurar utplasserte.

Tilbod til uerfarne
Gruppe på inntil 5 personar saman med instruktør herifrå. Deltakarane får da låne alt utstyr som trengst. Turen tek inntil 1,5 t. Gruppepris: 990.- kr. Forhåndsbestilling på tlf. 95945735 eller opplev@helvete.info eller i Helvete kro. Kontakt oss for meir informasjon

Tilbod til erfarne
Har du erfaring kan du gå åleine med eige utstyr. Pris pr runde kr 100.- (2 piler pr mål)
Erfaring som bueskyttar må dokumenterast.
Alle som vil bruke skytebane/jaktsti må registrere seg i Helvete kro.

Helvete også på Facebook

På vår Facebook side finn du oppdatert informasjon om aktivitetar, arrangement og mykje meir. Besøk helvete på Facebook